Number of Job Announcements  posted 10827; Number of posted resumes 56217;   Số tin quảng cáo tuyển dụng 10827; Số hồ sơ đăng ký 56217 
 
 
 
 
 


Hỗ trợ khách hàng

 
hr@jobsvietnam.com.vn 


 

Đăng ký nhận Thông báo
Tuyển dụng
hàng tuần


Đăng ký nhận Thông báo Tuyển dụng
miễn phí hàng tuần với những vị trí
Tuyển dụng mới nhất tại Việt Nam

 

 

Hồ sơ ứng viên

Thông tin chung:

Ngày sinh:

4/3/1974

Giới tính

Nam    

Tình trạng gia đình:

Độc thân

Quốc tịch:

Vietnam

Kinh nghiệm làm việc:

Chức danh công việc gần đây nhất:

Area Sales Manager ( Quan Ly Kinh Doanh Khu Vuc )

Tóm tắt kinh nghiệm làm việc:

- Quan Ly Kinh Doanh Khu Vuc ( Area Sales Manager ) - Phu trach kinh doanh Khu Vuc TPHCM Chiu trach nhiem ve doanh so, do bao phu cung nhu cac chuong trinh trung bay . - Quan ly cac giam sat ban hang va nhan vien ban hang tai khu vuc Tphcm. - Bao cao truc tiep cho Giam doc kinh doanh Vung ( Regional Sales Manager ) - Xay dung cac he thong phan phoi kenh GT ( General Trade ) cung nhu thiet lap he thong cac nha phan phoi trong cac quan, huyen thuoc TPHCM. Thiet lap cac so do tuyen ban le ( Roules Map ) cung nhu the khach hang ( Call Sheet ) Xay dung he thong khach hang lon co doanh so cao.

Mô tả công việc hiện tại:

Giam sat kinh doanh - Van phong dai dien Meadjohnson Viet Nam. - Giat sat doi ngu Nhan vien Tiep Thi ( Promoter ) tai cac cua hang kinh doanh mat hang sua bot cua cty Meadjohnson. - Thiet lap va phat trien he thong cac cua hang nay. - Bao cao truc tiep cho giam doc kinh doanh TPHCM. - Phoi hoi phong Marketing trong viec xay dung cac chuong trinh Khuyen Mai danh cho doi tuong nguoi tieu dung ( Consumers ) cung nhu cac lop tu van ve san pham sua dinh duong cua he thong Gia Dinh Enfa cua cty Meadjohnson tai Khu vuc TPHCM. - Quan Ly cac khach hang Key Shop tai Tphcm - Thu thap cac thong tin ve cac doi thu canh tranh nhu Abbott, Dumex, Dutch Lady, Meji, Vinamilk ...v,..v.

Mô tả công việc thứ hai gần đây:

- Giat Sat Kinh Doanh khu vuc Tphcm - Cong ty Co Phan Ruou Quoc Te ( International Spirits Corporation ). - Giam sat doi ngu Nhan vien ban hang thuoc cong ty trong khu vuc quan 1,3,4,5,6,10,11. - Chiu trach nhiem ve doanh so, do bao phu , cac chuong trinh trung bay. - Thiet lap cac dai ly ban si tai Tphcm. - bao cao truc tiep cho Quan ly kinh doanh. -

Mô tả công việc thứ ba gần đây:

- Nhan Vien Ban Hang - Cong ty Co Phan Ruou Quoc Te ( International Spirits Corporation ) - Phu trach khu vuc quan 1,3,4,5 - Chiu trach nhiem doanh so cung nhu do bao phu cac san pham va chung loai san pham trong khu vuc. - Bao cao truc tiep cho Giam sat kinh doanh

Quá trình học tập:

- 1994-1998 - Dai Hoc Khoa Hoc Xa Hoi va Nhan Van- Khoa Ngu Van - Bao Chi - 1998 Tot Nghiep Dai Hoc loai Kha.

Bằng cấp cao nhất đạt được:

Chung chi B

Khả năng ngoại ngữ:

- Anh Van giao tiep

Các khóa tập huấn / đào tạo đã tham dự:

- 2000 - Chung nhan ve khoa dao tao cac san pham Ruou Vang do Sopexa cap. - 2003 Chung chi Sales Supervisor do VPDD Meadjohnson cap. 2004 Chung chi Huan luyen Nhan Vien Ban Hang - Training and Trainer do VPDD Meadjohnson cap. -2005 Chung chi Quan Ly Ban Hang - Sales Field Management do Cty Lien doanh Campina va truong Dao tao Apollo cap.

Nhân chứng tham khảo:

- Hoang Giang Sinh - Store Manager - Cty TNHH Metro Cash Carry Viet Nam

Công việc Tìm kiếm

Ngành nghề:

Kinh doanh - Sales

Chức danh:

Director = Giám đốc / Điều hành
Manager = Giám đốc BP / Trưởng phòng
Supervisor = Giám sát / Trưởng nhóm
Staff / Executive = Nhân viên

Manager

Mô tả công việc:

- Area Sales Manager

Nơi làm việc mong muốn:

Ho Chi Minh

Sẵn sàng chuyển nơi ở:

Không

Mức lương mong muốn:

500 USD - 600 USD

Liên lạc với ứng viên

Back© 2011 . All rights reserved by Indochina Business Solutions Co. Ltd.