Tìm việc làm ở Singapore - Thái Lan - Hong Kong ... ở đây

Number of Job Announcements  posted 10827; Number of posted resumes 56217;   Số tin quảng cáo tuyển dụng 10827; Số hồ sơ đăng ký 56217 
 
 
 
 
 
 

Tìm kiếm Tùy Chỉnh

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Đăng ký nhận Thông báo
Tuyển dụng
hàng tuần


Đăng ký nhận Thông báo Tuyển dụng
miễn phí hàng tuần với những vị trí
Tuyển dụng mới nhất tại Việt Nam

 

 

Bạn đã sẵn sàng tiếp cận với những vị trí việc làm mong muốn chưa?

Xin mời gửi thông tin cập nhật nhất của bạn tới cơ sở dữ liệu ứng viên của Jobsvietnam.com.vn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm các vị trí công việc phù hợp nhất với bạn, và tạo điều kiện để Hồ sơ của bạn được các Công ty tuyển dụng tìm kiếm thường xuyên.

Ứng viên có thể download Mẫu CV  tại đây, điền đầy đủ thông tin và gửi lại cho chúng tôi. CV của ứng viên sẽ được tự động cập nhật vào cơ sở dữ liệu ứng viên của Jobvietnam.com. 

Để có thể có được những thông tin cập nhật nhất, Jobvietnam.com.vn đề  nghị các ứng viên cập nhật thông tin của mình sau mỗi 6 tháng.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back© 2011 . All rights reserved by Indochina Business Solutions Co. Ltd.